Ongebruikelijke transacties

 

Door onze unieke positie in de maatschappij vervullen wij een belangrijke rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Wij houden ons als aanbieder van kansspelen aan de Wwft. Dit is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het bestrijden van ongebruikelijke transacties heeft dan ook onze continue aandacht, zowel online als in onze vestigingen.

Het speerpunt in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is het cliëntenonderzoek. Dit wettelijk instrument stelt ons in staat om een risicoprofiel van onze gasten te maken. Als uit onderzoek blijkt dat een transactie inderdaad verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, zijn wij verplicht om onze dienstverlening aan deze gast te staken en een entreeverbod voor onbepaalde tijd op te leggen. In dat geval vormt de gast een onacceptabel risico voor Holland Casino, andere gasten of onze medewerkers. In ons jaarverslag rapporteren we jaarlijks over het aantal opgelegde entreeverboden.

 

Melding 

Wij zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te monitoren en te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Voor het melden zijn wettelijke indicatoren ontwikkeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve indicatoren en een subjectieve indicator. Als een transactie voldoet aan een objectieve indicator, zijn wij verplicht om deze transactie te melden. Bij een subjectieve indicator hebben wij een eigen verantwoordelijkheid in de afweging om de transactie als ongebruikelijk te kwalificeren en te melden. Objectieve indicatoren in onze vestigingen zijn:

  • Transacties die in verband met witwassen ook moeten worden gemeld bij de politie of het Openbaar Ministerie (OM) – bijvoorbeeld als we signaleren dat biljetten verfspatten bevatten en daardoor mogelijk afkomstig zijn uit een plofkraak of ander misdrijf.
  • Transacties van € 10.000,- of meer, waarbij een contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote biljetten plaatsvindt.
  • Een enkele bankoverschrijving voor een bedrag van € 15.000,- of meer.
  • Transacties voor een bedrag van € 10.000,- of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of buitenlandse valuta.
  • Het in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van € 10.000,- of meer.

Op het moment dat wij een vermoeden of aanleiding hebben dat een transactie verband houdt met witwassen of financieren van terrorisme, doen we een melding op basis van de subjectieve indicator. Een voorbeeld hiervan is een melding van een transactie die net onder de wettelijke meldingsgrens blijft van €10.000. 

Als wij een transactie als ongebruikelijk hebben beoordeeld of als de transactie op basis van objectieve indicatoren als ongebruikelijk moet worden aangemerkt, doen wij hiervan melding bij de FIU-Nederland. De FIU-Nederland combineert de gemelde transactie met meldingen van andere meldingsplichtige instanties, zoals banken en hypotheekverstrekkers. Zo worden transacties en geldstromen blootgelegd die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Het aantal meldingen van Holland Casino rapporteren we in ons jaarverslag.


Opleiden medewerkers

Om bovenstaande maatregelen goed uit te voeren investeren wij constant in de kwaliteit van onze dienstverlening. De naleving van onder meer de verplichtingen uit de Wwft staan hierbij voorop. Wij hebben een opleidingsprogramma ontwikkeld om onze medewerkers te trainen in het signaleren van ongebruikelijke transacties en ongebruikelijk speel- en wisselgedrag. Met dit opleidingsprogramma voldoen wij aan de opleidingsvereiste van de Wwft. 


Geheimhoudingsplicht

In de Wwft is een geheimhoudingsplicht opgenomen. Dit betekent dat wij vertrouwelijk om moeten gaan met alle informatie die wij in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering verzamelen. Wij nemen onze geheimhoudingsplicht zeer serieus en hebben verschillende maatregelen getroffen om deze in onze bedrijfsvoering in te bedden en te waarborgen.


Toezichthouders

Holland Casino wordt door zowel de Kansspelautoriteit als De Nederlandsche Bank gecontroleerd op naleving van de verplichtingen uit de Wwft. Daarbij houdt de Kansspelautoriteit toezicht op de wijze waarop wij als speelcasino en online kansspelaanbieder invulling geven aan de verplichtingen uit de Wwft. De Nederlandsche Bank heeft een specifieke toezichtstaak op basis van de aan Holland Casino verleende vergunning voor het verrichten van wisseltransacties.